Acil Çıkış <br> (Exit) Levhaları - Öncü Reklam Kayeri - Baskı & Mimari Yönlendirme ve Tabela

Acil Çıkış
(Exit) Levhaları

Acil Çıkış
(Exit) Levhaları

Acil çıkış levhaları, acil durumlarda tahliyeyi kolaylaştırmak ve kalabalığı uygun çıkışlara yönlendirmek için kullanılır. İnsanları uygun çıkışlara yönlendirme için kullanılan bu levhaların, birden fazla çıkışlı binalarda kullanılması yasal bir zorunluluktur.
Yasal olarak birden fazla çıkışı bulunan tüm binalarda acil çıkış levhalarının bulunması zorunludur. Yine aynı şekilde acil çıkış levhalarının standartları yasa ile belirlenmiştir. Yeşil zemin üzerine beyaz olarak, standarlara uygun işaretler ve "ACİL ÇIKIŞ" yazılmalıdır. Acil çıkış levhalarının, acil durumlarda insanları yönlendirecek şekilde görülür olmaları gerekir. Acil çıkış levhaşarının karanlıkta görnürlüğü, şarjlı aydınlatmalı veya karanlıkta parlaycak malzemeler ile sağlanır.